Producten - Symposia

Een van de doelen van het NGFG is het delen van kennis, ervaring en best practices.
Hiervoor bestaan bij het NGFG ruime mogelijkheden. Zo bieden de symposia, die twee keer per jaar worden georganiseerd, daartoe een zeer geschikte gelegenheid. Tijdens deze ledenbijeenkomsten vinden presentaties, lezingen en workshops plaats over relevante onderwerpen voor de privacy professional. De bijeenkomsten zijn een treffen van vakgenoten en deskundigen, en kunnen door alle leden en ingeschreven belangstellenden worden bezocht.

Gedetailleerde informatie, zoals uitgewerkte verslagen van de bijeenkomsten, is te verkrijgen op het leden-gedeelte van deze website (leden login).

NB: NGFG bijeenkomsten zijn niet bedoeld voor het werven van klanten. Deelnemers met zakelijke belangen zijn welkom, maar moeten zich houden aan de gedragscode die het NGFG voor deelname verlangt.