Producten

Overeenkomstig met de doelstellingen heeft het NGFG op verzoek of op eigen initiatief producten en diensten ontwikkeld voor haar leden.

Het gaat daarbij onder meer om een literatuurlijst, een brochure, rapporten, informatiebladen, adviezen, artikelen, symposia, netwerkbijeenkomsten en jaarverslagen.