Nieuws

 

Themadag 'Richtsnoeren voor Data Protection Officers (DPO)' op 19 januari 2017 06-01-2017

Beste leden en andere belangstellenden,

De artikel 29 Werkgroep heeft recent richtsnoeren voor Data Protection Officers (DPO) aangenomen. Deze richtsnoeren staan open voor consultatie tot 31 januari 2017:
Guidelines on Data Protection Officers
Guidelines FAQ

Zoals bekend zal het onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in sommige situaties verplicht zijn een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen.
De Europese privacytoezichthouders (WP29) hebben nu richtlijnen opgesteld die aangeven in welke gevallen dit moet en wat de rol dan is van de FG.
De richtlijnen gaan in op het aannemen van een FG, de functie van de FG en zijn taken. De uitleg en concrete voorbeelden zijn een handzaam hulpmiddel voor organisaties en hun FG’s om zich voor te bereiden op de nieuwe verplichtingen.

De komende maand wordt eenieder in de gelegenheid gesteld om feedback te geven op de documenten. De toezichthouders kunnen de richtlijnen waar nodig aanvullen en verrijken om deze zo praktisch mogelijk te laten zijn.

Het bestuur van het NGFG organiseert voor alle leden een thema dag, zodat een gezamenlijke (NGFG) reactie kan worden voorbereid en opgesteld.

Wij nodigen u dan ook van harte uit om op donderdag 19 januari 2017 met ons en met onderstaande sprekers in gesprek te gaan, en uw input te leveren.

Deze themadag zal worden begeleid en gefaciliteerd door PMP.

Locatie: La Vie Utrecht, Lange Viestraat 351 (voor de navigatie: Rozenstraat 1), Utrecht
Zie ook: http://www.lavieutrecht.nl

De dag ziet er als volgt uit:

09.30 uur: inloop

10.00 uur: welkomstwoord door Jan de Zeeuw, voorzitter NGFG

10.15 uur: toelichting op de conceptrichtsnoeren door Wilbert Tomesen, vicevoorzitter Autoriteit Persoonsgegevens

11.00 uur: pauze

11.15 uur: toelichting door Ulco v.d. Pol, privacy-adviseur, werkzaam voor het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit en voormalig voorzitter van de Commissie Persoonsgegevens Amsterdam

12.00 uur: Stijn Sarneel, voorzitter van de Vereniging Compliance Officers, zal vertellen over zijn ervaringen als interne toezichthouder.

12.45 uur: lunch

13.45 uur: debat onder leiding van Jeroen Terstegge, (o.a.) partner van PMP

15.00 uur: pauze

15.15 uur: vervolg debat

16.00 uur: conclusies

17.00 uur: afsluiting/borrel

U kunt zich nu al aanmelden via het secretariaat NGFG.

We zien u graag de 19de januari.

Jan de Zeeuw,

Voorzitter NGFG.