Lidmaatschap - Waarom?

De Wbp biedt organisaties de mogelijkheid intern een onafhankelijk toezichthouder aan te stellen voor de privacybescherming: de FG. Een FG is een deskundig aanspreekpunt op het gebied van de Wbp voor een organisatie. Vanaf het moment van in werking treden van de Wbp op 1 september 2001 stelden dan ook een aantal organisaties FG's aan.

Vele vragen
Maar wat betekent het in de praktijk om FG te zijn? Wat moet je daarvoor weten en hoe kun je dat leren? Hoe ga je om met die onafhankelijke rol en hoe biedt je een organisatie toegevoegde waarde? Hoe kan zich een soepel samenwerking ontwikkelen tussen FG en het CBP? Een aantal FG's merkte op dat er in de praktijk vele collega FG's worstelden met deze belangrijke vragen.

Beroepsvereniging
Op dat moment ontstond het idee om een vereniging voor en door FG's in het leven te roepen. Het Nederlands Genootschap voor Functionarissen Gegevensbescherming, of kortweg NGFG, werd medio 2003 opgericht. Het NGFG bevordert de ontwikkeling en deling van algemene kennis over de Wbp en privacybescherming, maar ook binnen specifieke sectoren. Daarnaast werkt het NGFG aan een beroepscode, de invulling van een opleiding en bewaakt de algemene belangen van FG's.

Wat krijgt u voor het lidmaatschapgeld?
Naast 3x per jaar toegang tot een bijeenkomst met lezingen over privacybescherming krijgt u ook toegang tot de website van het NGFG. Via dat medium kunt u informatie opzoeken en contact leggen met collega FG's. Bovendien verstrekt het NGFG de ontwikkelde producten aan haar leden. Het NGFG onderzoekt ook de mogelijkheden voor haar leden voor kortingen op cursussen en symposia.