Lidmaatschap - Aanmelden

Lid worden? Meld u aan via onderstaand inschrijfformulier.

Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat via het e-mailadres secretariaat@ngfg.nl.


Aanmeldformulier
Man     Vrouw
Ondergetekende verklaart zich in te willen schrijven als:
lid (FG)
geassocieerd lid
belangstellende van het genootschap,
en is :

Wel     Niet
een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) als bedoeld in art. 62-64 van de Wet bescherming persoonsgegevens, en ook als zodanig ingeschreven in het register van het College Bescherming Persoonsgegevens

Wel     Niet
een privacyfunctionaris (PF) als bedoeld in art. 34 van de Wet politiegegevens, en ook als zodanig ingeschreven in het register van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).


Indien u als FG bent ingeschreven in het register van het CBP dan wordt u ingeschreven als lid, bent u dat niet maar wel werkzaam in een functie die nauw verwant is aan de FG (bijvoorbeeld als privacyfunctionaris of privacy officer), dan kunt u zich inschrijven als geassocieerd lid. Bent u zelfstandig werkzaam, bijvoorbeeld als consultant o.i.d., dan kunt u zich inschrijven als belangstellende. Uw persoonsgegevens worden opgenomen in de ledenadministratie van het NGFG. De gegevens zullen alleen worden gebruikt voor activiteiten die gelet op de doelstelling van de vereniging gebruikelijk zijn, andere activiteiten die door de ledenvergadering zijn goedgekeurd, het verzenden van informatie aan de leden of begunstigers, het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften, en andere activiteiten van intern beheer.