Het Genootschap - Secretariaat

Voor meer informatie over het NGFG en haar activiteiten (symposia, publicaties, e.d.) kunt u terecht bij het secretariaat. Dit geldt ook voor meer informatie over het lidmaatschap.

   Secretariaat NGFG
   Postbus 95319
   2509 CA Den Haag

             of

   secretariaat@ngfg.nl
 

    of maak gebruik van het

    contactformulier.