Het Genootschap - Samenwerking

Het NGFG onderhoudt nauwe banden met gezaghebbende onderwijsinstituten, opleiders en privacyconsultants over opleidingen en cursussen op het gebied van persoonsgegevensbescherming en het werkveld van de FG.

Het NGFG heeft ook een samenwerkingsverband met haar Duitse zusterorganisatie, het Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherung (GDD).

Met de Franse zusterorganisatie, de Association Française des Correspondants à la Protection des Données à Caractère Personnel (AFCDP) en de Spaanse zusterorganisatie, de Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP) onderhoudt het NGFG eveneens contacten.

De NGFG werkt samen met de genoemde zusterorganisaties in de European Data Protection Organisations (CEDPO).

De uitwisseling van ervaringen betekent een grote stimulans voor het wederzijdse kennisniveau.