Over ons - Doelstellingen

Het NGFG is opgericht in 2003 en heeft de volgende doelstellingen die bijdragen aan een goede taakvervulling van de Functionaris Gegevensbescherming:

  • Bevorderen van de kwaliteit en integriteit van de beroepsuitoefening door de leden.
  • Bevorderen van ontwikkelingen binnen het vakgebied van de leden
  • Uitwisselen van kennis, ervaring, best practices.
  • Vergroten van inzicht op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.
  • Behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden.

Stel hier uw vragen of opmerkingen.